Brigada de Pompieri Crisana

Istoric | Organizare | Galerie foto | Legislatie | Relatii externe | Sfaturi necesare | Contact
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Audacia et Devotio (Sacrificiu si Devotament)

small logo

DISPOZITII GENERALE
privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice
de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele dispozitii generale stabilesc principii, criterii, cerinte conditii tehnice obligatorii, care se aplica, indiferent de titularul dreptului de proprietate, la echiparea, dotarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., in scopul reducerii riscului de incendiu, al preintampinarii izbucnirii,limitarii si diminuarii efectelor negative ale incendiilor, al protectiei utilizatorilor si fortelor de interventie, precum si pentru stingerea incendiilor in conditii de operativitate si eficienta.
Art. 2. - (1) La introducerea unor noi activitati, echipamente, instalatii,tehnologii, aparate si altele asemenea, factorii implicati in domeniu vor stabili masuri, cerinte si conditii specifice de echipare si dotare pe baza documentatiilor puse la dispozitie de producatori, furnizori, proprietari sau utilizatori, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(2) Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica numai in conditiile neafectarii caracterului monumentului.

CAPITOLUL II
Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire
si stingere a incendiilor

Art. 3. - Potrivit rolului pe care il au in asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, platformelor amenajate si utilizatorilor la actiunea focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasifica in urmatoarele categorii principale:
a) sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare si alertare in caz de incendiu, destinate detectarii si semnalizarii incendiilor produse in zona supravegheata, in scopul luarii masurilor imediate pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, actionarea unor echipamente de stingere sau de protectie, transmiterea apelurilor de urgenta si alertarea fortelor de interventie;
b) sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, care asigura prezenta substantei de stingere in zona protejata sau limiteaza propagarea incendiului in incaperi si spatii adiacente locului de izbucnire;
c) stingatoare si alte aparate de stins incendii, care contin substante de stingere ce pot fi dirijate asupra unui focar de ardere, prin actionare manuala sau automata, sub efectul presiunii create in interiorul acestora sau datorita efectelor produse in zona supravegheata de fenomenele fizico-chimice asociate incendiului;
d) utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie utilizate pentru preintampinarea propagarii incendiilor, intreruperea arderii in diferite focare si, dupa caz, stingerea acestora.
Art. 4. - Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru intreruperea procesului de ardere sau pentru protejarea materialelor combustibile din aproprierea focarului sunt:
a) apa, care poate fi aplicata direct asupra focarului sau sub forma de jet compact ori pulverizat (ceata sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (galeti, vase etc.), accesorii ale hidrantilor si instalatii speciale
(sprinkler, drencer, pulverizatoare). Efectul de stingere se realizeaza, in principal, prin racirea materialului care arde si prin izolarea suprafetei incendiate de oxigenul atmosferic;
b) spumantii folositi pentru obtinerea spumelor aeromecanice, care sunt refulate asupra suprafetelor incendiate prin intermediul instalatiilor de stingere fixe,semifixe si mobile sau aferente autospecialelor de interventie. Efectul de stingere este determinat de stratul de spuma care provoaca racirea partiala a suprafetei incendiate si limiteaza vaporizarea in zona de flacari si accesul oxigenului atmosferic;
c) pulberile stingatoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalatii, utilaje si aparate adecvate, determina stingerea incendiului, in principal, prin agentii de stingere generati la descompunerea pulberii sub actiunea temperaturii si crearea unor bariere care limiteaza accesul oxigenului atmosferic in zona de ardere;
d) aburul, deversat in zona protejata prin intermediul unor instalatii adecvate, dilueaza concentratia de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere sau atmosfera potential exploziva formata in urma unor scapari de gaze;
e) gazele inerte, refulate asupra focarului prin instalatii speciale, stingatoare si alte aparate, realizeaza efectul de stingere, in principal, prin reducerea concentratiei de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere;
f) agentii stingatori sau neutralizatori speciali, refulati in zona protejata prin intermediul unor instalatii si utilaje speciale sau stingatoare, inhiba sau stopeaza arderea prin neutralizarea radicalilor liberi necesari continuarii reactiei de oxidare.
Art. 5. - Principalele tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prezentate la art. 3 si 4 sunt prevazute in anexa nr. 1.

CAPITOLUL III
Criterii de echipare si dotare cu mijloace tehnice
de prevenire si stingere a incendiilor

Art. 6. - Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. se asigura conform reglementarilor tehnice, normelor specifice de p.s.i., prezentelor dispozitii generale, precum si pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranta la foc si din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor.
Art. 7. - La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se au in vedere urmatoarele criterii:
a) conditiile si cerintele tehnice precizate in reglementarile specifice;
b) interdependenta dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanta si ale timpilor privind siguranta la foc si factorii de determinare si evaluare ai acestora;
c) posibilitatile de actionare in spatii inchise, in subsoluri, la inaltime sau in medii cu nocivitate marita;
d) functiile, caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de p.s.i.;
e) eficienta si compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu, potrivit anexei nr. 2;
f) valoarea constructiei, a instalatiei tehnologice, a platformei amenajate,inclusiv a bunurilor protejate;
g) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor),elementelor de constructie ale cladirii si mediului;
h) compatibilitatea dintre diferite substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;
i) capacitatile fizice si psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace;
j) raportul cost/eficienta.
Art. 8. - La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate existente, la care din punct de vedere tehnic nu pot fi indeplinite anumite prevederi ale reglementarilor tehnice, ale normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si ale prezentelor dispozitii generale, se vor asigura masuri compensatorii corespunzatoare situatiilor date.
Art. 9. - Pentru toate constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se vor asigura alarmarea si avertizarea utilizatorilor (persoanelor) in caz de incendiu cu sisteme, instalatii si mijloace conform reglementarilor tehnice.
Art. 10. - Numarul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabileste potrivit anexei nr. 3 sau, dupa caz, normativelor tehnice ori normelor specifice, daca prin acestea se prevede un numar mai mare.
Art. 11. - Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si platforme amenajate care nu se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice si normelor specifice se recomanda verificarea necesitatii si oportunitatii echiparii si dotarii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prin utilizarea unor proceduri si metode de calcul agreate.

CAPITOLUL IV
Cerinte si conditii tehnice specifice
Sectiunea I
Cerinte si conditii tehnice specifice privind amplasarea,
marcarea si depozitarea mijloacelor tehnice de p.s.i.

Art. 12. - Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate si dotate constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se amplaseaza si/sau se depoziteaza conform documentatiilor tehnice de executie si reglementarilor specifice in locuri ferite de intemperii, agenti corosivi,efecte negative ale temperaturii etc. sau, dupa caz, se protejeaza corespunzator
mediilor in care se utilizeaza.
Art. 13. - (1) La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, in caz de incendiu, se au in vedere urmatoarele cerinte:
a) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile (pe cai de evacuare, coridoare, holuri, in zonele iesirilor si alte asemenea spatii) si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;
b) inaltimea de montare si greutatea acestora sa fie pe masura capacitatilor fizice ale persoanelor care le utilizeaza;
c) sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
(2) Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de p.s.i. vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
Art. 14. - La amplasarea stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare:
a) maximum 15 m si 20 m fata de cele mai importante focare din clasele B si A;
b) minimum 2 m fata de focarele posibile;
c) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
Art. 15. - (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marcheaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice.
(2) Pe timpul exploatarii se asigura lizibilitatea marcajelor, precum si protejarea acestora impotriva deteriorarilor de orice fel.

Sectiunea a II-a
Cerinte si conditii tehnice specifice privind starea de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i.

Art. 16. - Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se intretin permanent in stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice.
Art. 17. - (1) Proprietarii (utilizatorii) constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate vor executa periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea sunt echipate si dotate, personal sau prin persoane anume desemnate si instruite in acest scop.
(2) Controlul starii de functionare a mijlocelor tehnice de p.s.i. se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de p.s.i., precum si in instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori (furnizori).
Art. 18. - Mijloacele tehnice de p.s.i. vor fi reabilitate pe baza documentatiei tehnice ori de cate ori este necesar, pentru a preintampina nefunctionarea la parametrii si in conditiile proiectate sau ca urmare a modificarilor care intervin in exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate, a schimbarilor de destinatie, extinderilor, modernizarilor acestora sau altor cauze.
Art. 19. - Incarcarea stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii(recipiente, capsule, rezervoare etc.) cu substante de stingere se va face de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale.

Sectiunea a III-a
Cerinte si conditii tehnice specifice privind lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnicede p.s.i.

Art. 20. - Lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se executa numai de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. Periodicitatea lucrarilor se stabileste conform reglementarilor tehnice de exploatare si precizarilor producatorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice.
Art. 21. - (1) Pe timpul lucrarilor de verificare si intretinere se va proceda la un control complet al functionarii sistemelor, instalatiilor, echipamentelor si aparatelor in cauza.
(2) Daca se constata abateri de la conditiile de functionare stabilite initial, parametrii caracteristici trebuie reglati si adusi la valorile care sa asigure buna functionare a acestor mijloace.
Art. 22. - Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparare ori in caz de opriri accidentale, proprietarii (utilizatorii)trebuie sa asigure masuri tehnice si organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune in caz de necesitate.
Art. 23. - (1) Sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, avand o durata in exploatare de peste 15 ani, vor fi supuse unor examinari de apreciere (dupa caz, expertize) care vor viza:
a) diagnosticarea starii tehnice, in conformitate cu reglementarile specifice;
b) conceptia de instalare si disponibilitatea pe plan tehnologic;
c) adaptarile si modificarile survenite in timp;
d) starea generala de conservare a elementelor componente;
e) comportarea functionala in raport cu eventualele modificari ale cerintelor specifice de indeplinit.
(2) In functie de rezultatele obtinute se vor lua masuri de reparare, inlocuire sau modernizare, dupa caz.
Art. 24. - Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificarilor periodice privind mentinerea calitatilor in timp, conform reglementarilor specifice si precizarilor producatorului (furnizorului).

Sectiunea a IV-a
Cerinte si conditii tehnice specifice privind securitatea persoanelor (utilizatorilor)

Art. 25. - Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate, precum si substantele de stingere se realizeaza, se amplaseaza, se depoziteaza, se manipuleaza si se utilizeaza astfel incat sa nu puna in pericol viata si integritatea persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale membrilor fortelor de interventie.
Art. 26. - Sistemele si instalatiile automate pentru stingerea incendiilor vor fi prevazute cu dispozitive de avertizare a persoanelor (utilizatorilor), optice si acustice, pentru semnalizarea intrarii acestora in functiune.
Art. 27. - (1) In cazul in care substantele stingatoare deversate automat in caz de incendiu pot pune in pericol viata persoanelor (utilizatorilor) din zonele protejate, sistemele (instalatiile) de stingere se prevad cu dispozitive de temporizare care sa intarzie intrarea acestora in functiune cu o perioada prestabilita.
(2) Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea in functiune a sistemului (instalatiei) de stingere se va calcula astfel incat sa se asigure evacuarea persoanelor (utilizatorilor) din orice punct al zonei protejate.
Art. 28. - Usile de acces in zone, spatii sau incaperi in care sunt posibilie deversari ale substantelor stingatoare ce pot pune in pericol viata persoanelor (utilizatorilor), precum si caile de evacuare din aceste locuri vor fi marcate cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate in locuri vizibile pentru personalul de pe locurile de munca si fortele de interventie.
Art. 29. - Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie inactive in starea de asteptare;
b) sa indice toate caile de acces in zonele de stingere;
c) sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati diferite, la inceputul si la sfarsitul perioadei de temporizare;
d) sa nu poata fi oprite inainte de expirarea timpului de functionare a sistemului (instalatiei) de stingere;
e) sa fie in concordanta cu capacitatile psihomotorii ale persoanelor (utilizatorilor).

Sectiunea a V-a
Cerinte si conditii tehnice specifice privind exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate, echipate si dotate cu mijloace tehnice de p.s.i.

Art. 30. - (1) Pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate proprietarii (utilizatorii) acestora trebuie sa stabileasca masuri tehnico-organizatorice care sa asigure mentinerea conditiilor si caracteristicilor specifice care s-au avut in vedere la proiectarea si realizarea sistemelor, instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor.
(2) Principalele conditii si caracteristici specifice care trebuie avute in vedere pe timpul exploatarii sunt:
a) accesibilitatea si vizibilitatea;
b) integritatea fizica;
c) sensibilitatea detectoarelor de incendiu;
d) diagramele de stropire ale capetelor deversoare;
e) amplasarea in locurile stabilite.
(3) Principalele cauze posibile care pot influenta aceste conditii si caracteristici specifice, precum si elementele componente ale sistemelor, instalatiilor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor afectate sunt prezentate in anexa nr. 4.

CAPITOLUL V
Documentatii specifice

Art. 31. - Persoanele fizice sau juridice care produc si/sau comercializeaza mijloace tehnice de p.s.i. trebuie sa puna la dispozitie beneficiarului (proprietar, utilizator) toate documentele care asigura, dupa caz, certificarea, omologarea, avizarea, agrementarea tehnica etc., potrivit prevederilor legale.
Art. 32. - Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de sisteme de instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, stingatoare si alte aparate de stins incendii trebuie sa puna la dispozitie beneficiarului (proprietar,utilizator), dupa caz, urmatoarele:
a) documentatia tehnica aferenta;
b) schema sinoptica a sistemului (instalatiei), schemele bloc si de racordare;
c) instructiunile de utilizare si pentru controlul starii de functionare;
d) masuri care se adopta in caz de nefunctionare;
e) registrul (cartea) de control.
Art. 33. - (1) In registrul (cartea) de control al sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante privind:
a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare, intretinere si reparatii;
b) executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc.;
c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, intreruperi, declansari intempestive etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.
(2) Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul de producere a fenomenului (evenimentului).

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 34. - In vederea asigurarii conditiilor de interventie operativa si eficienta in caz de incendiu proprietarul (utilizatorul) constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate, echipate si dotate cu mijloace tehnice de p.s.i. trebuie sa asigure substantele de stingere in cantitatile necesare si la parametrii de performanta specifici, potrivit reglementarilor.
Art. 35. - Pe baza prevederilor prezentelor dispozitii generale factorii implicati in domeniul apararii impotriva incendiilor vor elabora reglementari tehnice si norme specifice privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., potrivit competentelor si obligatiilor legale ce le revin.
Art. 36. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele dispozitii generale.

ANEXA Nr. 1 la dispozitiile generale

PRINCIPALELE TIPURI DE MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

A. Sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
TIPURI ELEMENTE COMPONENTE FUNCTII INDEPLINITE
Sisteme si instalatii de semnalizare a incendiilor ( cu actionare manuala sau mixta) - echipamente de control si semnalizare - detectoare de incendiu - butoane manuale de semnalizare - echipamente si dispozitive anexe(surse de energie, dispozitive de alarmare acustica si optica) Detectare, semnalizare, avertizare, alarmare, alertare, evacuare, actionarea echipamentelor de protectie si stingere
Detectoare autonome (domestice sau rezidentiale) - detector de fum - elemente de semnalizare acustice si/sau optice Detectare, semnalizare, avertizare , alarmare, evacuare
Sisteme de avertizare/alarmare - dispozitive acustice(sirene electrice, clopote, sonerii, amplificatoare de voce, generatoare de semnale) - dispozitive optice (lampi semnalizatoare, panouri de semnalizare) - Statii de radioficare sau radioamplificare - Televiziune cu circuit inchis - Interfoane Avertizare, alarmare, evacuare
Sisteme de transmitere a apelurilor de urgenta pentru alertarea fortelor de interventie — Dispozitive automate de transmitere a semnalului de alarma la serviciile de pompieri — Mijloace si aparate de comunicatie (telefoane fixe,- mobile, directe, cap la cap, statii radio etc.) alertare

B. Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor

TIPURI FUNCTII INDEPLINITE SUBSTANTE DE STINGERE
Instalatii tip sprinkler conventionalede stingere de atingere (apa-apa/apa-aer/apa-antigel) cu apa tip sprinkler rezidentiale tip drencer(cu actionare automata/manuala ) pulverizatoare(cu actionare automata/manuala) hidranti interiori hidranti exteriori coloane uscate Detectare, semnalizare, stingere automata Detectare, avertizare, stingere automata Limitare, stingere, racire Limitare, stingere, degazare Limitare, stingere Limitare, stingere, stingere Apa Apa Apa Apa Apa, spuma Apa, spuma Apa
Instalatii de stingere cu spuma (semifixe) Stingere, protectie Spuma aeromecanica
Instalatii de stingere cu gaze inerte (joasa/inalta presiune cu actionare automata/manuala) Stingere, racire, inertizare Dioxid de carbon, azot, alte gaze
Instalatii de stingere cu haloni Stingere Inlocuitori de haloni
Instalatii de stingere cu abur (semi/fixe, cu actionare automata/manuala) Limitare, stingere, diluare atmosfera potential exploziva Abur
Instalatii de stingere cu pulberi(fixe/mobile cu actionare automata/manuala) Stingere Pulberi stingatoare
Sisteme si instalatii de stingere cu aerosoli Stingere Aerosoli
Dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti produse de incendii(volet, trapa, cupolet) Limitare a propagarii incendiilor -
Dispozitive si sisteme de autoinchidere Actionare usi, obloane, cortine de siguranta -


C. Stingatoare si alte aparate de stins incendii

TIPURI SUBSTANTE DE STINGERE
Stingatoare portative Stingatoare transportabile Apa Spuma Pulberi stingatoare Dioxid de carbon Inlocuitori de haloni
Stingatoare automate cu lichid pulverizat Substante speciale de stingere
Generatoare portabile cu aerosoli Aerosoli

C. Utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie

TIPURI FUNCTII INDEPLINITE
Utilaje electrogenerator de spuma de inalta infoiere hidrogenerator de spuma de inalta infoiere electroincarcator de pulbere tun remorcabil pentru apa si spuma electropompa transportabila ventilatoare mobile Producere spuma Producere spuma Incarcare pulbere Stingere , racire Asigura presiunea Evacuarea fumului si gazelor fierbinti, introduce aer.
Unelte topoare, tarnacoape, rangi de otel, cangi cu coada Lopeti, galeti, maturi, furci Asigurarea conditiilor de interventie in caz de incendiu
Alte mijloace initiale de interventie : panouri de incendiu, lazi cu nisip, butoaie cu apa, paturi si prelate ignifuge, dispozitive pentru degajare, delimitare Intreruperea arderii la diferite focare

D. Substante de stingere

TIPURI
Apa Apa Apa imbunatatita chimic Spumanti *) Proteici (P) Fluoroproteice (FP) Fluoproteici cu formare de film apos (FFFP) Sintetici (S) Fluorosintetici cu formare de film apos (AFFF) Rezistenti la alcool (AR) Pulberi stingatoare Pulberi ABC Pulberi BC Alte tipuri de pulberi (speciale) Abur Abur saturat Abur supraincalzit Gaze inerte Dioxid de carbon, azot Agenti stingatori sau n eutralizatori speciali Inlocuitori de haloni hidrofluorocarburi Hidroclorofluorocarburi Inlocuitori de tip gaze Inerte Aerosoli

*) Pentru stingerea incendiilor se foloseste spuma aeromecanica, care se obtine prin dispersarea unui gaz sub presiune (aer, azot) intr-o solutie apoasa de spumant.
*) In functie de coeficientul de infoiere E, care reprezinta raportul dintre volumul spumei si volumul de solutie de spumant, spumele se impart in 3 categorii:
- spume de joasa infoiere (1<E≤20)
- spume de medie infoiere (20<E≤200)
- spume de inalta infoiere (E > 200).

ANEXA Nr. 2
la dispozitiile generale

Compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu
Clasa de incendiu
Substante de stingere A B C D Implicand instalatii electrice sub tensiune
Apa (jet comact) Apa(jet pulverizat Apa imbunatatita Spuma Pulberi ABC Pulberi BC Pulberi speciale D Abur Gaze inerte Inlocuitori de haloni Aerosoli + - - - - - - + ± - - - - - + ± - - - - - + + - - - - - + + + - - + - + + - - + - - - + - + + + - - - + ± + + - - + + + + - - + + + + - - +

+Eficienta ± Eficienta partiala - Ineficienta - - Utilizare interzisa
NOTA:
1. Clasele de incendiu:
1. A - incendii de materiale solide;
1. B - incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc usor;
1. C - incendii de gaze combustibile;
1. D - incendii de metale combustibile.
2. La aplicarea simultana sau succesiva a unor substante de stingere diferite utilizatorii vor avea in vedere informatiile furnizate de producatori referitoare la eventualele incompatibilitati care pot afecta inacceptabil eficienta de stingere.

ANEXA Nr. 3
la dispozitiile generale

STABILIREA NUMARULUI DE STINGATOARE PORTATIVE PENTRU CATEGORII DE CONSTRUCTII

Categorii de constructii Numar de stingatoare/ Suprafata desfasurata
A. Constructii civile (publice) 1. Cladiri administrative: - sedii ale administratiei publice centrale si locale; - sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri etc.; - sedii de birouri. 2. Cladiri financiar-bancare: - sedii de banci (centrale si filiale); - sedii de societati de asigurari (de bunuri, de persoane), burse de valori si marfuri. 3. Cladiri comerciale: - comert alimentar si nealimentar; - magazine generale si supermagazine (supermarket); - alimentatie publica; - piete agroalimentare; - servicii si autoservice. 4. Cladiri de cult: - lacasuri de cult; - manastiri si schituri, inclusiv spatiile de cazare; - capele. 5. Cladiri de cultura: - expozitii; - muzee; - biblioteci; - cluburi si sali de reuniune; - cazinouri; - centre si complexuri culturale; - case de cultura si sali polivalente; - cinematografe; - teatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi; - circuri; - discoteci. 6. Cladiri de invatamant: - invatamant prescolar (gradinite); - scoli primare si gimnaziale; - licee; - scoli postliceale si profesionale; - invatamant superior; - camine si internate. 7. Cladiri de sanatate: - spitale (clinici universitare, generale, de specialitate); - centre medicale pentru asistenta de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperari functionale, psihiatrice); - policlinici, dispensare urbane si rurale; - alte unitati sanitare (centre de recoltare a sangelui, medicina preventiva, statii de salvare, farmacii); - crese si crese speciale pentru copii; - leagane de copii. 8. Cladiri si amenajari sportive: - complexuri sportive (incaperi si anexe); - sali de antrenament si competitii sportive; - patinoare artificiale si piscine; - poligoane de tir si popicarii. 9. Cladiri de turism: - hoteluri; - moteluri, vile si bungalouri; - cabane; - campinguri; - sate de vacanta. 10. Cladiri de locuit: - blocuri; - locuinte unifamiliale; - vile si alte cladiri avand si utilitate turistica (agroturism). 11. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni, productie sau depozitare) 12. Cladiri de transport: - gari, autogari, aerogari 13. Alte amenajari: - circuri mobile; - scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.); - studiouri de televiziune, indeosebi cele cu public. B. Constructii de productie si depozitare 1. Cladiri de productie si/sau depozitare care se incadreaza in categoria A, B sau C de pericol de incendiu 2. Cladiri de productie si/sau depozitare care se incadreaza in categoria D sau E depericol de incendiu 1 buc./350 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./200 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./250 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./300 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./250 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./250 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./300 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./250 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./300 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./nivel 1 buc./300 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./400 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./150 m2 1 buc./150 m2 (min. 2 buc./nivel) 1 buc./200 m2 (min. 2 buc./nivel)

OBSERVATII:
1. Stingatoarele vor avea incarcatura minima de 6 kg sau performante de stingere echivalente cu aceasta.
2. In compartimente, incaperi si spatii de productie si depozitare cu aria mai mare de 500 m2, incadrate in categoria A, B sau C de pericol de incendiu, se prevad si stingatoare transportabile, minimum 1 bucata/50 kg la fiecare 500 m2.

ANEXA Nr. 4
la dispozitiile generale

Cauze posibile care pot afecta conditiile si caracteristicile specifice
ale unor mijloace tehnice de P.S.I.

Conditii si caracteristici specifice Elemente componente ale sistemelor, instalatiilor si echipamentelor de P.S.I. care pot fi afectate Cauze posibile
Accesibilitatea si vizibilitatea — butoane manuale de semnalizare — echipament de control si semnalizare — panouri de semnalizare — mijloace de comunicatie — vane si robinete de incendiu — hidranti interiori si exteriori — manometre — stingatoare si alte aparate de stins incendii - depozitari de materiale - compartimentari - lucrari de constructii - limitari de acces - mascari diverse - inundatii si caderi masive de zapada - etc.
Integritatea fizica — detectoare de incendiu — dispozitive si aparate de alarmare, avertizare si alertare — circuite electrice — vane si robinete de incendiu — tevi, conducte, capete deversoare — manipularea neglijenta a unor materiale — executarea unor lucrari de con structii fara luarea masurilor de protejare — etc.
Sensibilitatea detectoarelor de incendiu — detectoare de fum — detectoare de temperatura — detectoare de flacara — acoperiri cu vopsea, var, placari — reducerea peste limita admisa a spatiului liber in jurul detectoarelor prin depozitari de materiale, amplasarea unor ornamente — depuneri de substante volatile — etc.
Diagramele de stropire ale capetelor deversoare - capete sprinkler - capete drencer - duze pulverizatoare — depozitari de materiale peste limitele admise in jurul capetelor deversoare — atasarea unor materiale de capetele deversoare — deformari ale tevilor de racord in urma executarii unor lucrari de constructii sau manipulari de materiale — etc.
Amplasarea pe locurile stabilite — furtunuri si tevi de refulare — stingatoare si alte aparate de stins incendii — unelte si alte mijloace initiale de interventie — folosirea in alte scop — sustrageri — etc.


| Site Map | Contact Us | ©2004 Brigada de Pompieri Crisana