Brigada de Pompieri Crisana

Istoric | Organizare | Galerie foto | Legislatie | Relatii externe | Sfaturi necesare | Contact
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Audacia et Devotio (Sacrificiu si Devotament)

small logo

Acte normative
ce reglementează activitatea de p.s.i.
la nivel de localităţi

 

1. O.G.R. 60/1997 aprobată prin Legea 212/1997


a) Consiliul local:
asigură organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, instituie reguli şi măsuri de prevenire şi stingerea incendiilor în baza hotărârilor pe care le aprobă;
hotăreşte înfiinţarea Serviciului Public de Pompieri sau asocierea la altul dacă nu poate constitui, stabilind componeţa, aprobând documentele de organizare conform criteriilor minime de performanţă emise de I.G.C.P.M.
stabileste taxele locale pentru finanţarea S.P.P.C., informarea cetăţenilor cu aspectele de p.s.i. şi îndeplinirea măsurilor de prevenirea incendiilor
asigură includerea în planurile de organizare, dezvoltare, amenajare a teritoriului a lucrărilor pentru alimentarea cu apă în caz de incendiu, sistemul de anunţare, alarmare;
analizează semestrial activitatea de p.s.i.


b) Primarul:
- stabileste măsurile necesare acordării asistenţei pentru de prevenirea incendiilor la - - -go -gospodăriile cetăţenilor;
-organizează controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la adunări şi -manifestaţii publice, în instituţii publice locale;
-asigură realizarea şi menţinerea în funcţie a sitemului de alimentare cu apă, anunţare, -alarmare precum şi căile de acces şi intervenţie;
-aduce la cunoştinţa publică normele, regulile, hotărârile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor;
-asigură pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului din serviciul public de pompieri;
-asigură constituirea, gestionarea rezervelor de substanţe de stingere şi echipamentul de protecţie;
-furnizează Brigăzii în termen de 10 zile datele şi informaţiile privind incendiile la care pompieri militari nu au intervenit;
-primeste şi analizează reclamaţiile sesizările cetăţenilor referitoare la apărarea împotriva incediilor.


2. D.G.P.S.I. 001/2000
Dispoziţiile de ordine interioară vizează instituţiile, gospodăriile populaţiei, zonele culturilor agricole şi vegetaţia forestieră;
Prin dispoziţii se reglementează:
- focul deschis: - permis de lucru cu foc deschis;
- măsuri necesare a fi luate
- fumatul : - stabilirea locurilor unde fumatul este interzis
- locurile amenajate pentru fumat şi dotarea acestora
- asigurarea căilor de acces şi intervenţie
- colectarea deşeurilor, rezidurilor şi distrugerea acestura
- reguli pentru sezon rece;
- reguli pentru perioadele caniculare, secetoase


3. D.G.P.S.I. 002/2000
stabililesc modalităţile, cerinţele şi condiţiile necesare activităţii de organizare şi desfăşurare a instruirii în domieniul p.s.i.
categoriile de instruire:
- instructaj introductiv general;
- instructaj specific la locul de muncă;
- instructaj periodic;
- instructaj pe schimburi;
- instructaj pe lucrări periculoase;
- instructaj pentru conversia profesională;
- instructaj pentru persoanele din afară.
stabilirea tematicii şi a graficului
instructajul periodic se execută:
- lunar cu personalul muncitor pe funcţii de execuţie şi operativ
- trimestrial cu persoanlul tehnic
- semestrial cu persoanlul TESA
fişele de instruire vor fi cele anexă la D.G.P.S.I. 002/2000


4. Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Hotărârea nr.9
a) Primarul:
prevede în proiectul de buget fondurile necesare pentru p.s.i.
mobilizează populaţia, agenţii economici, instituţiile pentru stingerea incendiilor şi limitarea urmărilor acestora
interzice sau suspendă spectacolele din clădiri aglomerate la cererea organelor ablilitatea;
stabileste restricţii sau interzice focul deschis în situaţii de pericol public;
asigură exploatarea, întreţinerea, repararea utilajelor şi mijoacelor de stingere;
asigură încadrarea Serviciile Publice de Pompieri;
sprijină activitatea cercurilor de elelvi “Prietenii Pompierilor”
b) Documente de organizare a activităţii de p.s.i. :
dispoziţia de constituirea a comisiei de p.s.i.;
reguli şi măsuri specifice de p.s.i. ;
planuri de măsuri;
grafice de controale;
hotărârea de constituirea a S.P.P.C. ;
evidenţa agenţilor economici.
c) Documente la S.P.P.C. :
hotărârea de constituire;
regulament de funcţionare;
plan tematic de pregătire;
harta cu sectorul de competenţă;
planurile, schiţele localităţile;
extrase din planurile de intervenţie;
note de anunţare incendiu;
registru evidenţă incendii;
plan asistenţă tehnică la utilaj;
inventariul de patrimoniu;
organizarea intervenţiei;
registru de control.

ŞEF SECŢIE P.I.
Lt.col.,
TEMIAN GAVRIL

 

| Site Map | Contact Us | ©2004 Brigada de Pompieri Crisana