Brigada de Pompieri Crisana

Istoric | Organizare | Galerie foto | Legislatie | Relatii externe | Sfaturi necesare | Contact
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Audacia et Devotio (Sacrificiu si Devotament)

small logo

INDRUMAR
pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
la gospodării cetăţeneşti

CUPRINS:

INTRODUCERE

PREVENIREA INCENDIILOR LA GOSPODARII CETATENESTI

STINGEREA INCENDIILOR LA GOSPODARII CETATENESTI

 

ANEXE:

ANEXA NR.1 - LISTA DE AUTOCONTROL

ANEXA NR.2 - CADRUL LEGISLATIV

INTRODUCERE:
Statistica incendiilor arată că, în ultimii ani în România, în ciuda eforturilor făcute de pompierii militari, numărul incendiilor soldate cu victime şi pagube materiale importante la gospodării cetăţeneşti s-a menţinut ridicat.

Dacă la nivel european, România are cele mai mici valori la indicatorii “incendii la 100.000 de locuitori”, respectiv “incendii la 1.000 km2”, din nefericire indicatorii “numărul victimelor” şi “valoarea pagubelor” înregistraţi în urma incendiilor sunt foarte ridicaţi. Având în vedere că numai în ultimii 4 ani au fost afectate 30.000 de locuinţe şi că un număr foarte mic de cetăţeni au încheiat o asigurare pentru locuinţa şi/sau bunurile materiale personale, rezultă că în medie, anual, în România, peste 30.000 de persoane îşi pierd locuinţa în urma incendiilor.
Această constatare a determinat luarea unor măsuri printre care se numără şi obligativitatea înfiinţării la nivelul fiecărei localităţi în care nu există o unitate de pompieri militari a unui serviciu public de pompieri civili şi a unei componente preventive, încadrate cu personal instruit, echipate şi dotate corespunzător.
Se încearcă astfel implicarea mai activă în activitatea de prevenire a incendiilor a autorităţilor publice locale şi implicit a fiecărui cetăţean, precum şi scăderea timpului de intervenţie în caz de incendiu prin utilizarea până la sosirea pompierilor militari a serviciului public de pompieri civili, respectiv, după caz, a serviciului privat de pompieri civili cu care localitatea a încheiat contract/convenţie.
Acest îndrumar, prezentat într-un limbaj accesibil publicului şi bogat ilustrat, cuprinde date statistice, aspecte legislative, măsuri de prevenire a incendiilor la gospodării şi instrucţiuni în caz de incendiu.
El este elaborat în scopul de a veni şi mai mult în sprijinul populaţiei prin cunoaşterea prevederilor generale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, explicarea necesităţii implicării cetăţenilor în aplicarea noii concepţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul localităţii şi a modului gradual de anunţare a incendiilor.

Indrumarul poate fi utilizat şi de cadrele didactice pentru pregătirea generală a elevilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.


PREVENIREA INCENDIILOR LA GOSPODARII CETATENESTI

Prevenirea incendiilor la gospodării cetăţeneşti se poate asigura prin:

F Controale ale pompierilor militari - periodic, pe timpul acţiunilor preventive specifice la localităţi sau ca urmare a unor sesizări pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor

F Controale ale pompierilor civili - lunar, pe timpul controalelor planificate de componenta preventivă din cadrul serviciului public de pompieri civili sau ca urmare a unor sesizări pe linia prevenirii şu stingerii incendiilor

F Autocontrol - este o metodă cea mai simplă şi rapidă utilizată cu succes în Europa occidentală. Metoda constă în a răspunde prin DA sau NU la un set de întrebări privind unele activităţi specifice din gospodării cetăţeneşti.
In anexă este prezentat un model de listă de autocontrol.

F Reţine: CETATENE ! Este mult mai uşor să previ un incendiu, decât să-l stingi.

FOCUL DESCHIS Orice foc, fie că este în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat. Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri, …) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole - (în lanuri de cereale, pajişti…), în păduri şi în apropierea acestora. Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei. In cazul în care butelia este defectă, flacăra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce o explozie.

Instalaţii electrice Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse frecvente de incendiu. Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se apelează la specialişti. Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri. Nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu. Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul producerii unui incendiu. Nu cumpăraţi jucării electrice care se conectează direct la priză: o jucărie prin care trece o tensiune de 220V poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm jucăriile echipate cu un transformator de protecţie care reduce tensiunea la o valoare inofensivă, de regulă de 12V. Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă, …) în apropierea unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale. In cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor,…, în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii putându-se declanşa un incendiu.

Fumat Se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie şi incendiu. Nu fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi un incendiu.
Coş de fum Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.
Jocul copiilor cu focul Păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri în care copii nu au acces. Inlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viaţa lor. Nu lăsaţi copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. Exemplul celor mari cu privire la folosirea focului în prezenţa copiilor contează mult în educarea lor. O dată cu creşterea, copii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi cum să se comporte în situaţii de pericol.

Mijloace de incalzire Se interzice utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi lăsarea lor în funcţiune nesupravegheate. Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi materialele combustibile. Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprise, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact. Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrale. Se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid. Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se va stinge cu apă.

 

BUTELII DE GAZE LICHEFIATE / aragaz Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun. Se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare. Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată. Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate. La aprinderea focului la aragaze sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiţi principiul gaz pe flacără (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manveraţi robinetul de alimentare cu gaz). Recomandăm utilizarea aprinzătorului electric.

 

POD Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, …) în podurile clădirilor. Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare.

afumatoare Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.

STINGEREA INCENDIILOR LA GOSPODARII CETATENESTI

In cazul producerii unui incendiu la gospodării sau locuinţe veţi întreprinde următoarele acţiuni:

Ieşiţi în aer liber încercând, pe cât posibil, închiderea tuturor ferestrelor şi a uşilor în încăperea unde s-a produs incendiul şi pe traseul parcurs spre exterior.

F Aceasta va conduce la încetinirea propagării incendiului şi chiar la limitarea pagubelor ce s-ar putea produce.

Ajutaţi copii, persoanele în vârstă şi cu handicap la evacuarea din clădire.

De regulă, în caz de incendiu, copii au tendinţa de a se ascunde sub pat, în dulapuri sau în alte locuri întunecoase.

F La evacuarea din clădirile cu ascensoare nu utilizaţi liftul. Riscaţi să rămâneţi blocaţi.

F Nu vă întoarceţi în locuinţa incendiată pentru a încerca salvarea unor bunuri materiale. Viaţa dumneavoastră este mai de preţ. Instruţi şi copii în acest sens.

Telefonaţi la serviciul public de pompieri civili din localitate sau dacă acesta nu este încă înfiinţat, la “981 sau 112” - telefonul pompierilor militari.

Pentru că, în caz de incendiu, orice secundă contează, este bine să chemaţi în ajutor, în primul rând, serviciul public de pompieri civili din localitate. Aceştia sunt instruiţi şi ştiu ce au de făcut.

F Pentru operativitate, este bine ca datele pe care le furnizaţi pompierilor să fie clare şi să răspundă la următoarele aspecte:

CINE ? IDENTIFICAREA PERSOANEI care a sunat Mă numesc Ionescu Florian şi doresc să anunţ un incendiu. telefonez de la numarul 555.55.55
CE ? descrierea accidentului produs Acesta s-a produs la vecinul meu. Nici el şi nici soţia lui nu sunt acasă, dar este posibil ca în locuinţă să se afle o femeie de 90 de ani şi doi copii, de 5 şi respectiv 2 ani. incendiu. El este incuiat in casa impreuna cu fratele lui care are 2 ani.
cum ? cum se manifesta incendiul Incendiul este deja vizibil din exterior. El s-a produs într-o încăpere aflată la etajul 2,
UNDE ? locul accidentului al casei nr.34, aflată pe str. Mihai Eminescu nr.2. bl.1, apt.6, etj1, sector 1

Apoi aşteptaţi telefonul pompierilor pentru a confirma apelul dumneavoastră.
F Numărul de telefon 981 sau 112 este gratuit, fie că sunaţi de la telefon public sau privat.

Veţi suna direct la pompierii militari în cazul: -accidentelor rutiere -salvări de la înălţime -salvări din puţuri -salvări de la înec, având în vedere necesitatea unei pregătiri speciale şi utilizării unor echipamente specifice de intervenţie.

Nu veţi interveni pentru stingerea incendiului, dacă nu sunteţi echipat corespunzător şi pregătit pentru salvarea persoanelor şi stingerea incendiilor.

F Pompierii, civili sau militari, sunt echipaţi, dispun de utilaje şi vehicule de intervenţie specifice şi sunt instruiţi pentru a interveni în situaţii de urgenţă.

F De aceea, în momentul în care aceştia sosesc la locul incendiului este bine să nu îi incomodaţi şi în nici un caz nu le luaţi echipamentele pentru a interveni în locul lor.

F Veţi acorda tot sprijinul forţelor de intervenţie prin informarea acestora cu privire la modul de manifestare a incendiului până la sosirea pompierilor.

ANEXA NR.1
Lista de autocontrol

Nr crt Activitatea controlata Da nu
1 când siguranţele se ard în mod frecvent, apelezi la electrician ?
2 Foloseşti întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni ?
3 Foloseşti doar aparate electrice omologate ?
4 Foloseşti elemente de protecţie împotriva creşterii diferenţei de potenţial (siguranţe) ?
5 Se respectă distanţa de montare a circuitelor electrice din gospodărie faţă de materialele combustibile ?
6 Foloseşti numai butelii de aragaz omologate ?
7 Verifici etanşeitatea buteliei de aragaz cu spumă de săpun ?
8 Inchizi butelia de gaz după folosirea aragazului ?
9 Ai montat o cutie metalică în faţa sobelor alimentate cu lemne ?
10 Este interzis să torni benzina peste jar ca să aţâţi focul ?
11 Stingi focul din sobă înainte de culcare ?
12 Verifici coşul de fum în fiecare an ?
13 Ai amenajată în curte o groapă pentru depozitarea cenuşii şi jarului din sobă ?
14 Soliciţi permis de lucru cu foc de la conducerea primăriei înainte de a efectua lucrări cu foc deschis în gospodărie ?
15 Supraveghezi în permanenţă focul făcut în curte, grădină sau pe câmp pentru arderea gunoaielor sau a resturilor vegetale şi îl stingi înainte de a părăsi zona ?
16 Depozitezi lichide inflamabile în pod, pivniţe sau alte spaţii ventilate ?
17 Distanţa între locul unde ai depozitat furajele şi construcţiile din vecinătate depăşeşte 15 m ?
18 Depozitele de materiale combustibile sunt iluminate electric ?
19 Casa are instalaţie de paratrăznet verificată ?
20 Ai mijloace de primă intervenţie (apă, stingătoare, pături, etc) ?
21 Există un serviciu de pompieri (civili sau profesionişti) în apropiere ?
22 Ai încheiat o asigurare imobiliară cu o casă de asigurări ?

F Atenţie: Fiecare din situaţiile unde se bifează în dreptul coloanei nu sunt nereguli în activitatea de prevenire a incendiilor manifestate în gospodărie.
Remediaţi neregulile constatate în cel mai scurt timp.

Corectitudinea răspunsurilor şi remedierea neregulilor înseamnă siguranţa dumneavoastră la foc
ANEXA NR.2

CADRUL LEGISLATIV

In activităţile casnice curente şi sezoniere pe care le desfăşuraţi în gospodării şi anexele acestora, va trebui să ţineţi seama de prevederile legislaţiei din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor reglementată la nivel naţional şi local, şi cu prioritate cele prevăzute în:

1.-ORDONANTA privind apArarea impotriva incendiilor
-Extras-

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
art.1.-Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publcie centrale şi locale, persoanele juridice şi fizice române, precum şi celelalte persoane juridice sau fizice care desfăşoară activităţi ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul României.
art.2.-Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.
art.3.-Persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenţa sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pe care le deţin sau administrează; de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta; de produsele pa care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.
art.4.-Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel naţional şi local.
art.5.-Situaţia de pericol existentă, din momentul observării, semnailizării sau anunţării unui incendiu, până la terminarea operaţiunilor de intervenţie, constituie o urgenţă publică de incendiu.

CAPITOLUL II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
art.6.-(1)Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurarea normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.
(2) Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii, primarul sau poliţia, după caz, şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
art.7.-(1) In caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor.
(2) In cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole, persoanele fizice şi juridice aflate în apropiere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.
art.8.-(1) Persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice au obligaţia de a permite accesul pompierilor şi personalelor care acordă ajutor, precum şi utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane.
(2) In cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor şi evitarea producerii unui dezastru, persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să accepte şi alte măsuri stabilite de conducătorul intervenţiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, oprirea temporară a activităţilor, evacuarea din zona periclitată, după caz.
art.9.-La încheierea contractelor de concesionare, de încheierea şi de antrepriză, părţile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor.
…………………………………………………………………………………..
art.11.-Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie au obligaţia să conlucreze cu autoităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de urgenţă publică de incendiu.
…………………………………………………………………………………..

2.-norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
-Extras-
………………………………………………………………………………….
art.37.-(1)Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utiliajelor, de orice categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.
(2)La utilizarea mijloacelor prevăzute la alin.(1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, folosire şi întreţinere, precum şi a normelor şi măsurilor specifice de prevneire şi stingere a incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.
(3)Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor (electrice, de apă, încălzire, ventilare, condiţionare, canalizare, paratrăsnet, etc) şi instalaţiilor tehnologice se interzice:
a).-utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisă;
b).-funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
c).-funcţionarea fără sisteme, aparate şi echipamente, necesare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
d).-întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;
e).-depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;
f).-executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat şi necalifcat.
Art.38.-(1)Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.
(2)Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.
(3)Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
(4)Luarea măsurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.
Art.39.-(1)Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile, este interzisă.
(2)Lucrările menţionate la alin.(1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru: evacuarea persoanelor; îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau venitlarea spaţiilor; dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
(3)Lucrările menţionate la alin.(1) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc. In cazul lucrărilor ce se execută în instalaţii şi în alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, precizate în normele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, se întocmeşte autorizaţie de lucru.
(4)In toate cazurile prevăzute la alin.(1)-(3) este obligatorie instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere, asupra măsurlor de prevenire şi stingere a incnediilor, precum şi informarea serviciului de pompieri.
Art.40.-(1)Fumatul în locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementări specifice sau prin dispoziţii ale persoanelor fizice ori juridice abilitate, este interzis.
(2)Locurile (zonele) în care este interzis fumatul se marchează conform reglementărilor specifice.
(3)Locurile în care este permis fumatul se dotează şi, după caz, se marchează conform reglementărilor specifice.
Art.41.-(1)Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice (paratrăsnet) şi a electricităţii statice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice.
(2)Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice conform instrucţiunilor specifice este obligatorie.
………………………………………………………………………………….
art.44.-(1)In locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantităţile admise prin reglementări.
(2)Recipientele cu gaze petroliere lichefiate, utilizate pentru necesităţi casnice, se amplasează, se păstrează şi se utilizează numai în condiţiile stabilite prin instrucţiuni specifice. Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul şi verificarea etanşeităţii cu flacără deschisă.
art.45.-(1)Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se potejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
(2)Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(3)Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
…………………………………………………………………………………..
art.48.-(1)Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.
(2)Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.
(3)Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile. Aceasta constituie o obligaţie pentru persoanele juridice care deţin astfel de depozite şi o recomandare pentru persoane fizice.
art.49.-(1)Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a structurilor metalice din alcătuirea construcţiilor sau a instalaţiilor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementărilor tehnice.
(2)Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare menţionate la alin.(1) se utilizează numai produse avizate şi agrementate tehnic, conform reglementărilor specifice, iar persoanele care execută aceste operaţiuni trebuie să fie atestate potrivit dispoziţiilor legale.
(3)Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

| Site Map | Contact Us | ©2004 Brigada de Pompieri Crisana